Over de Gasketelwet en CO-certificering


Als installateur moeten we vanzelfsprekend aan verschillende regels en wetgevingen voldoen. De lat ligt terecht hoog, zeker wat betreft de veiligheid van onze mensen en de bewoners of medewerkers van de locaties waar we werken. Sinds 1 april 2023 moet dan ook elk bedrijf dat werkzaamheden verricht aan gasverbrandingsinstallaties, volgens de Gasketelwet CO-gecertificeerd zijn.

Wat houdt dat in?

Het aantal CO-ongevallen en slachtoffers moet naar beneden. Zo eenvoudig is het. Dat lukt alleen als het aantal (gevaarlijke) fouten bij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties wordt verminderd en fouten tijdens de – o zo belangrijke – controle worden opgemerkt, vóórdat een installatie in gebruik wordt genomen. Nog kritischer en alerter zijn dus.

Hoe wil de wet dat bereiken?

Voor Heesmans betekent dit dat al onze monteurs die werken aan gasverbrandingsinstallaties en deze in bedrijf stellen gediplomeerd moeten zijn. Dat zijn ze! Vakbekwaamheid staat boven alles!

 

Wat valt allemaal onder de wet?

Veel. Denk aan het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen én bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer, inclusief het controleren d.m.v. metingen en het in gebruik stellen van de gasverbrandingsinstallatie na de uitgevoerde werkzaamheden. Dit betreft niet alleen gasgestookte cv-installaties, maar ook gasgestookte warmtapwatertoestellen; zowel bij nieuwbouw als bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

De CO-certificering van Heesmans

Heesmans Installatie Techniek heeft een audit voor CO-certificering met een positief resultaat afgelegd. Wij zijn officieel CO-gecertificeerd. Bij werkzaamheden aan cv-ketels (maar bijvoorbeeld ook aan gasgestookte boilers, luchttoevoeren en rookgasafvoeren) vullen we nog steeds checklijsten in voor installaties, reparaties, onderhoud en het in bedrijf stellen en vrijgeven voor gebruik.